Informasjon

HALTDALSPRØVEN

Jaktprøve for stående fuglehunder 6. og 7. mars 2021

Påmeldingsfrist: 15.02.21.

Nordpå fjellhotell er igjen prøvens hovedkvarter. Opprop vil være ved Aunegrenda grendahus.

Hvordan melde på prøven:

Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver. Endringene tredde i kraft fra 10.06.2017.

På NKK`s terminliste på siden til NKK finner man en link til påmelding.

Link til terminlisten hos NKK:

Terminliste

Etter fristen (15. februar) vil etteranmelding utløse et ekstra gebyr på kr 50,- pr. deltaker.

Endring av påmeldingsavgift på jaktprøver finner du her

Øvrig informasjon
VK går på lørdag. UK og AK begge dager.
Prøveleder: Linn E. Knudtzon – kan nås på tlf 91 81 34 93 eller e-post: linnknudtzon@hotmail.com

Sekretariat: Sekretariatet vil være på Nordpå fjellstue, bortsett fra ved opprop.

Opprop: Opprop hver dag kl. 08.00 ved Aunegrenda grendahus

Overnatting: Nordpå fjellhotell. Fjellhotellet kan kontaktes på tlf 905 68 664, eller e-post post@nordpa.com. De som skal ha hunder på rommet, SKAL ha disse i bur. Man er også ansvarlig for å plukke opp etter hunden sin på området.

Partilister vil bli lagt ut noen dager før start.

Det oppfordres om at påmeldte deltakere som ikke kan stille til start, gir beskjed om dette til prøveleder omgående.

Påmeldingsavgiften, fratrukket 25 % administrasjonsgebyr, betales bare tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas
  • Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
  • Deltaker på venteliste ikke får plass

 Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker på ventelisteskriftlig trekkes seg fra listen senest 1 uke før prøvestart.

Kontonummer må oppgis.

  • sauebevis, registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.
  • Alle må gjøre seg kjent med prøvereglementet:

Prøvereglement

Reglement for påmelding til jaktprøve fra FKF

PS: Ta med penger til parkeringsavgift/bompenger.

Egenerklæring løpetid:

Egenerklæring løpetid

Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig helg på Haltdalsprøven!