Info om smittevern

Fra og med kl. 00:00 23. februar er det ikke lenger norske kommuner definert under Ring 1 og 2 systemet.
Det innebærer at dommere og deltagere kan komme fra hele landet i prinsipp. Det finnes imidlertid fortsatt nasjonale regler og anbefalinger.

Lokalt, i din kommune, kan det finnes særskilte regler. FKF har ingen mulighet til å overvåke dette for alle landets kommuner, og den enkelte må derfor selv ta ansvar for å følge med på dette. https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon

Vi oppfordrer til at det holdes 1 meter avstand både under opprop og i fjellet.

Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, det er krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering.

Bruk håndsprit! Vi vil ha håndsprit tilgjengelig i sekretariat og under opprop, og vi oppfordrer også deltakerne til å ha med egen håndsprit.

Dommere skyter iht dommerhåndbok pkt 3.2.1 – dette for å ikke rullere på pistolene.

Det er viktig at det er påført riktig fører på hundene som er påmeldt. Dersom noen er med på opprop eller blir med ut i fjellet uten å være registrert som fører, må disse skrive seg opp på liste som ligger i sekretariatet ved opprop – eventuelt oppgi navn og telefonnummer til dommer. Dette på grunn av eventuell smittesporing.

Dere skal følge dommernes og prøvekomiteens anvisninger. Prøveleder kan bortvise deltagere som ikke innretter seg etter smittevernreglene, det samme kan dommer ifm selve avprøvningen.

Haltdalsprøven 6. – 7. mars 2021


HALTDALSPRØVEN

Jaktprøve for stående fuglehunder 6. og 7. mars 2021

Påmeldingsfrist: 15.02.21.

Nordpå fjellhotell er igjen prøvens hovedkvarter. Opprop vil være ved Aunegrenda grendahus.

Hvordan melde på prøven:

Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver. Endringene tredde i kraft fra 10.06.2017.

På NKK`s terminliste på siden til NKK finner man en link til påmelding.

Link til terminlisten hos NKK:

Terminliste

Etter fristen (15. februar) vil etteranmelding utløse et ekstra gebyr på kr 50,- pr. deltaker.

Endring av påmeldingsavgift på jaktprøver finner du her

Øvrig informasjon
VK går på lørdag. UK og AK begge dager.
Prøveleder: Linn E. Knudtzon – kan nås på tlf 91 81 34 93 eller e-post: linnknudtzon@hotmail.com

Sekretariat: Sekretariatet vil være på Nordpå fjellstue, bortsett fra ved opprop.

Opprop: Opprop hver dag kl. 08.00 ved Aunegrenda grendahus

Overnatting: Nordpå fjellhotell. Fjellhotellet kan kontaktes på tlf 905 68 664, eller e-post post@nordpa.com. De som skal ha hunder på rommet, SKAL ha disse i bur. Man er også ansvarlig for å plukke opp etter hunden sin på området.

Partilister vil bli lagt ut noen dager før start.

Det oppfordres om at påmeldte deltakere som ikke kan stille til start, gir beskjed om dette til prøveleder omgående.

Påmeldingsavgiften, fratrukket 25 % administrasjonsgebyr, betales bare tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas
  • Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
  • Deltaker på venteliste ikke får plass

 Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker på ventelisteskriftlig trekkes seg fra listen senest 1 uke før prøvestart.

Kontonummer må oppgis.

  • sauebevis, registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.
  • Alle må gjøre seg kjent med prøvereglementet:

Prøvereglement

Reglement for påmelding til jaktprøve fra FKF

PS: Ta med penger til parkeringsavgift/bompenger.

Egenerklæring løpetid:

Egenerklæring løpetid

Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig helg på Haltdalsprøven!

Info om smittevern

FKF har laget egne retningslinjer og veileder for jaktprøver – disse kan leses her.

Vi forventer at deltakerne setter seg inn i dette, og følger anvisningene. Her må vi alle bidra til fellesskapet og dugnaden som vi er i.

Vi oppfordrer til at det holdes 1 meter avstand både under opprop og i fjellet.

Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, det er krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering.

Bruk håndsprit! Vi vil ha håndsprit tilgjengelig i sekretariat og under opprop, og vi oppfordrer også deltakerne til å ha med egen håndsprit.

Dommere skyter iht dommerhåndbok pkt 3.2.1 – dette for å ikke rullere på pistolene.

Det er viktig at det er påført riktig fører på hundene som er påmeldt. Dersom noen er med på opprop eller blir med ut i fjellet uten å være registrert som fører, må disse skrive seg opp på liste som ligger i sekretariatet ved opprop – eventuelt oppgi navn og telefonnummer til dommer. Dette på grunn av eventuell smittesporing.

Dere skal følge dommernes og prøvekomiteens anvisninger. Prøveleder kan bortvise deltagere som ikke innretter seg etter smittevernreglene, det samme kan dommer ifm selve avprøvningen.

Haltdalsprøven 26. – 27. september 2020

HALTDALSPRØVEN

Jaktprøve for stående fuglehunder 26. og 27. september 2020

Påmeldingsfrist: 05.09.2020.

OBS OBS!! Nordpå fjellhotell som tidligere har vært prøvens hovedkvarter, har lagt ned sin drift. Prøvens hovedkvarter er nå flyttet til Løvåsen leir i Haltdalen (Løvåsvegen 237, 7383 Haltdalen). Se under Kart.

Hvordan melde på prøven:

Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver. Endringene tredde i kraft fra 10.06.2017.

På NKK`s terminliste på siden til NKK finner man en link til påmelding.

Link til terminlisten hos NKK:

Terminliste

Etter fristen (5. september) vil etteranmelding utløse et ekstra gebyr på kr 50,- pr. deltaker.

Endring av påmeldingsavgift på jaktprøver finner du her

Øvrig informasjon
VK går på lørdag. UK og AK begge dager.
Prøveleder: Linn E. Knudtzon – kan nås på tlf 91 81 34 93 eller e-post: linnknudtzon@hotmail.com

Sekretariat: Sekretariatet vil være på Løvåsen leir.

Opprop: Opprop hver dag kl. 08.00 på Løvåsen leir.

Overnatting: Løvåsen leir i Haltdalen. Bestilling av rom gjøres til Gabrielle Cappelen på tlf 979 80 774, e-post: bazooka.02@hotmail.com. De som skal ha hunder på rommet, SKAL ha disse i bur. Man er også ansvarlig for å plukke opp etter hunden sin på området.

Jegermiddag: Jegermiddagen vil være lørdag kveld på og påmelding gjøres til Gabrielle Cappelen.

Partilister vil bli lagt ut noen dager før start.

Det oppfordres om at påmeldte deltakere som ikke kan stille til start, gir beskjed om dette til prøveleder omgående.

Påmeldingsavgiften, fratrukket 25 % administrasjonsgebyr, betales bare tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas
  • Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
  • Deltaker på venteliste ikke får plass

 Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker på ventelisteskriftlig trekkes seg fra listen senest 1 uke før prøvestart.

Kontonummer må oppgis.

  • sauebevis, registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.
  • Alle må gjøre seg kjent med prøvereglementet:

Prøvereglement

Reglement for påmelding til jaktprøve fra FKF

PS: Ta med penger til parkeringsavgift/bompenger.

Egenerklæring løpetid:

Egenerklæring løpetid

Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig helg på Haltdalsprøven!